Welkom! Wij zijn blij met jouw bezoek op onze website. Wij doen er alles aan om dit bezoek zo aangenaam mogelijk te maken. De bescherming van jouw persoonlijke gegevens nemen wij ernstig. Hierbij willen wij je verduidelijken welke gegevens wij wanneer en met welk doel verzamelen, verwerken en gebruiken.

AANSPRAKELIJKHEID EN AUTEURSRECHTEN

Tractorpulling Zele streeft ernaar dat alle informatie op deze website zo volledig, correct en actueel mogelijk is. We besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks deze inspanningen bestaat de kans dat de informatie niet altijd volledig of juist is. Als je verkeerde informatie of onjuistheden ziet op onze website, mag je die altijd melden via ons contactformulier. We doen er alles aan om jouw melding zo snel mogelijk te behandelen.

Tenzij anders vermeld zijn alle teksten en beelden van Tractorpulling Zele en hebben wij het auteursrecht.

Sommige pagina’s van deze website bevatten links naar andere websites en informatiebronnen. Tractorpulling Zele heeft geen technische of inhoudelijke controle of zeggenschap over deze sites. We kunnen geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tractorpulling Zele neemt de bescherming van je persoonlijke gegevens ernstig. We verzamelen en bewaren persoonlijke gegevens van ticketkopers en ingeschrevenen in het kader van onze communicatie en voor fiscale redenen. Hieronder lichten we toe hoe Tractorpulling Zele jouw persoonsgegevens verzamelt, opslaat en inzet in functie van haar maatschappelijke opdracht.

“Tractorpulling Zele verbindt er zich toe om de persoonsgegevens van haar bezoekers en ingeschrevenen te verwerken overeenkomstig de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens. We respecteren de de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. En vanaf 25 mei 2018 mbt de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/ EG (algemene verordening gegevensbescherming).”

Hoe verzamelt Tractorpulling Zele persoonlijke gegevens?
Tractorpulling Zele verzamelt enkel persoonlijke gegevens die je zelf met ons deelt of die derden aan ons meedelen. Dit in het kader van een door hen aangevraagde dienst en enkel als daar expliciete toestemming voor is (bijvoorbeeld in kader van inschrijvingen van nieuwe trucks en tractoren).

Welke persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt Tractorpulling Zele?
Tractorpulling Zele verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn om haar opdracht vlot uit te voeren. Deze gegevens zijn onder andere: naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres,…

Met welk doel verwerkt Tractorpulling Zele persoonlijke gegevens?
Met voorafgaande toestemming gebruiken we de gegevens voor volgende doeleinden:

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen zoals bijvoorbeeld een correcte boekhouding.

Hoe behandelt Tractorpulling Zele de persoonlijke gegevens?
Gegevens worden gebruikt zodat Tractorpulling Zele haar missie zo efficiënt mogelijk kan uitvoeren. Tractorpulling Zele gebruikt onder andere de gegevens om haar werking te evalueren en bij te sturen. Dit gaat dan over samengevoegde en niet-nominatieve bestanden.

Hoe lang bewaart Tractorpulling Zele persoonlijke gegevens?
We houden de gegevens bij voor de periode die nodig is om het vooropgestelde doel te bereiken. Of zolang het noodzakelijk is om aan alle wettelijke en fiscale verplichtingen te voldoen.

We bewaren ook gegevens om de eigen werking te evalueren en bij te sturen. We werken hiervoor niet met geïndividualiseerde gegevens maar met geaggregeerde en anonieme bestanden.

Bewaart Tractorpulling Zele de persoonlijke gegevens op een veilige manier?
Licht voor de Wereld behandelt de gegevens op een veilige manier. Tractorpulling Zele gebruikt verschillende beveiligingstechnologieën en -maatregelen om de gegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking. Deze technologieën en -maatregelen worden op geregelde tijdstippen getest en bijgesteld indien nodig.

Wat kan je zelf doen in verband met jouw persoonlijke gegevens?
Indien je contactgegevens onjuist zijn, neem dan contact op met onze communicatieverantwoordele via info@heirmandirk.be

Je hebt het recht ‘vergeten’ te worden. Geef via info@heirmandirk.be door dat je je gegevens wilt laten wissen uit de bestanden van Tractorpulling Zele.

Je kan op elk moment jouw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van Tractorpulling Zele opvragen en eventueel onnauwkeurige of onvolledige gegevens laten verbeteren of verwijderen.

Indien je van mening bent dat jouw gegevens foutief behandeld worden, kan je klacht neerleggen bij een toezichthoudende autoriteit.

Nog vragen of bedenkingen? Mail naar info@heirmandirk.be of tel. +32/475 97 89 59

COOKIES

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Gebruik van permanente cookies
Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik ervaart. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Deze website gebruikt geen permanente cookies.

Gebruik van sessie cookies
Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportering te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Nog vragen of bedenkingen? Mail naar info@heirmandirk.be of tel. +32/475 97 89 59

NIEUWSBRIEF

Schrijf u in en blijf op de hoogte
van het laatste nieuws