AANRIJ-INFORMATIE

Beste PullingFans ,

We verwachten jullie op onze wedstrijd tegen ten laatste 9uur om 10 uur stipt start de wedstrijd. Op 15 aug kan je kosteloos je trekker aan de testbank laten testen , dit geheel op eigen risico .

In onderling overleg met organisator en burgemeester werd beslist om aan- en afrijdend zwaar vervoer van deelnemers niet meer te laten verlopen via industrie Lokeren en buurtwegen Heikant.

De verkeersafwikkeling zal bijgevolg verlopen via een primair traject voor alle zwaar vervoer langs de kortste weg N47/E17 naar het evenemententerrein via Wolfsakker (L) – Wezepoel – Lokerenbeekstraat.

ALGEMENE ROUTE

 • Enkele rijrichting Lokerenbeekstraat tussen kruispunt Wezepoel en evenemententerrein :
 • Van opstart tot 15 à 16u : richting Wezepoel –> Vlietstraat
 • Van 15 à 16u tot einde : richting Vlietstraat -> Wezepoel
 • Deelnemers die voor de richtingswissel het evenemententerrein verlaten zullen dit in de richting van de Vlietstraat moeten doen.
 • Zwaar vervoer van deelnemers dient het terrein te verlaten richting Wezepoel om hun aanrijroute in omgekeerde richting te nemen richting N47 (stewards!)
 • De aanwezige politiediensten zullen de wissel van de rijrichting faciliteren.
 • Op het kruispunt Wezepoel-Lokerenbeekstraat is de volgende signalisatie aanwezig :
 • Verkeersbord F19 enkele rijrichting (te plaatsen bij opstart richting terrein)
 • Verkeersbord C1 vervangt bij de richtingswissel het bord F19
 • Stewards zullen het verkeer dat het terrein en/of de parkings verlaat in de juiste rijrichting te sturen.
 • Bij elke afrit van een parking zal tussen de opstart en de richtingswissel een bord C1 (=verboden rijrichting) in de richting van Wezepoel geplaatst worden. Deze borden dienen te worden weggenomen of neergelegd eens de richtingswissel wordt doorgevoerd!

VOERTUIGEN VANUIT GENT (afrit Beervelde-Lochristi)

VOERTUIGEN VANUIT LOKEREN